Plus Scouts

Binnen de Keizer Karel Groep is sinds 2005 al een groep mensen die het leuk vinden om zo nu en dan wat met elkaar te doen op het gebied van scouting.

Ook is een deel geïnteresseerd in het wel en wee van de groep. Nu is deze groep een beetje een aanhangsel met niet echt een status. Om hier verandering in te brengen is er besloten om binnen de KKG een plus-scouts kring op te richten. Dit is in december 2006 gebeurd.

Een plus-scout is iemand die scouting een warm hart toe draagt en in contact wil blijven met scouting zonder daar wekelijks een opkomst te draaien of een andere taak uit hoeft te voeren. Wel heeft hij interesse om zo nu en dan te helpen of gezamenlijk iets te ondernemen.

Als je plus-scout wordt betaal je contributie en wordt je ingeschreven bij de groep als bijzonder lid. Tevens ben je lid van Scouting Nederland met de bijbehorende voordelen zoals kamperen op labelterreinen en het ontvangen van het blad Scouting Magazine. Om lid te worden kan je het document invullen zie sub menu documenten en aan ons retourneren bv via de mail Oudestompen@keizerkarelgroep.com

Als lid van de plus-scouts moet je dus contributie betalen. Dit is hoofdzakelijk de contributie van Scouting Nederland en een klein deel voor de Regio. Het contributie bedrag hebben we vast gesteld op € 30,– per jaar. Dit bedrag moet bij inschrijving over gemaakt worden naar de penningmeester van de groep. Het nummer is NL 22 INGB 0004 790 842 tnv St. Keizer Karel Groep te Amstelveen. Als je bent ingeschreven ben je lid van Scouting Nederland.

Wil je nog meer weten over plus-scouts kijk dan even op de site: Scouting Nederland.

Zijn er nog meer vragen mail ons op Oudestompen@keizerkarelgroep.com  of gebruik het contact formulier.

 

 

Met vriendelijke groeten,
De Plus-Scouts