Contributie

De contributie is vastgesteld per speltak, per maand en bedraagt:

  • Bevers             €10,00
  • Welpen           €10,00
  • Scouts             €10,00
  • Rowans          €10,00
  • Stam                €10,00
  • De contributie voor de Plusscouts is €30,00 p/j dit komt overeen met de afdracht naar Scouting Nederland.

Daarnaast wordt er voor een nieuw lid eenmalig €25,00 gevraagd. Dit wordt gebruikt voor de installatiekosten (kosten das, insignes, etc).

De eerste 3 opkomsten ben je welkom om vrijblijvend te komen kijken, zodat uw kind een goed beeld kan krijgen van de activiteiten die gedaan worden.

De contributie en de installatiekosten dienen zelf maandelijks of per kwartaal te worden overgemaakt op bankrekening nummer, NL22INGB0004790842 tnv Stichting Keizer Karelgroep.

Naast de contributie zijn er nog kosten voor kampen en bijzondere activiteiten, dit bedrag is per kamp verschillend (denk aan voor een weekendkamp €45,00 en een zomerkamp streven we naar de €175 euro).

Wil je lid worden download dan het inschrijf formulier: