Promotie

Zonder dat iemand van het bestaan van de Keizer Karel Groep af weet, zullen er ook geen extra leden/leiding komen. Belangrijk is het dus om duidelijk te maken dat wij er zijn en hoe wij te vinden zijn. Als toevoeging hierop is het belangrijk dat de stap voor mogelijke nieuwe leden/leiding zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om langs te komen. Een goede informatievoorziening is hierbij erg belangrijk.

Om deze bekendheid en goede informatievoorziening te bereiken hebben wij enkele hulpmiddelen ontwikkeld. Zoals posters en flyers. Hieronder kunt u deze zelf downloaden en publiceren.

Posters

Wij hebben diverse posters ontwikkeld die op diverse plaatsen opgehangen kunnen worden. Er zijn posters beschikbaar voor de gehele groep maar ook per speltak (het heeft vrijwel geen nut om een poster voor de Rowans bij een basisschool op te hangen) en voor vrijwilligers te werven.

Deze posters kunt u zelf uitprinten (op vrijwel elk formaat, van A4 tot A0) en kunt u zelf verspreiden. Belangrijk is dat er wel even gevraagd wordt of het akkoord is dat er op die plaats een poster wordt opgehangen.

U kunt de posters downloaden vanaf de download pagina met promotie materialen.

Folders

Kent u iemand die mogelijk interesse heeft om lid te worden van de Keizer Karel Groep en wilt u die van een beetje meer informatie voorzien? Daarvoor hebben wij diverse folders ontwikkeld.

Folders zijn beschikbaar voor een bepaalde speltak, maar ook algemene informatie over de groep en voor potentiele nieuwe leiding.

 

Website

Websites worden in de huidige maatschappij steeds belangrijker. De Keizer Karel Groep heeft daarom een uitgebreide website ontwikkeld om iedereen zo snel en zo volledig mogelijk van informatie te voorzien.

Zoals voor de bekendheid qua posters geldt geld dit ook voor de website. Zonder dat er gerefereerd wordt naar onze website zullen daar ook geen bezoekers op komen. Belangrijk is het dus dat deze website bekend wordt. Dit wordt al gedaan in de posters, flyers en alle andere officiële communicatiemiddelen.

Voor de indirecte vindbaarheid op internet (bijvoorbeeld via Google) is het belangrijk dat er links staan van een andere website naar de website van de Keizer Karel Groep. U kunt op de volgende manier met de volgende HTML code een link plaatsen naar onze website:

<A Href=”http://www.keizerkarelgroep.nl” target=”_blank”>
Scouting Keizer Karel Groep Amstelveen</a>

Deze link komt er zo uit te zien:
Scouting Keizer Karel Groep Amstelveen

Wilt u zelf met uw eigen code een link plaatsen naar onze website? Dan is het belangrijk dat er in ieder geval gelinkt wordt naar ons hoofddomein; www.keizerkarelgroep.nl.

Op dit moment hebben wij nog geen banners voor onze website beschikbaar. Op verzoek kunnen wij deze wel voor u ontwikkelen.