Contributie

De contributie bestaat uit een vast bedrag per maand, en is vastgesteld per speltak. Per 1 Januari 2012 is de contributie als volgt vastgesteld:

  • Bevers €9,50 per maand
  • Welpen €9,50 per maand
  • Scouts €9,50 per maand
  • Rowans €9,50 per maand
  • Stam €9,50 per maand

Daarnaast wordt er voor een nieuw lid eenmalig €17,50 gevraagd. Dit wordt gebruikt voor de installatiekosten (kosten das, insignes, etc).

De eerste 4 opkomsten zijn gratis, zodat uw kind een goed beeld kan krijgen van de organisatie.

De contributie en de installatiekosten dienen zelf maandelijks of per kwartaal te worden overgemaakt op gironummer NL22INGB0004790842 tnv Stichting Keizer Karelgroep.

Naast de contributie zijn er nog kosten voor kampen en bijzondere activiteiten, dit bedrag is per kamp verschillend (denk aan voor een weekendkamp €25,00 en een zomerkamp €130 euro).